NovaGroup muốn đầu tư dự án Khu đô thị sinh thái biển tại Quảng Nam

Công ty Cổ phần NovaGroup vừa có văn bản kiến nghị UBND tỉnh về việc xin giới thiệu địa điểm để nghiên cứu đầu tư dự án Khu đô thị sinh thái biển.

Ngày 23.9.2021, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam có Công văn số 1306/VPUBND-KTN về việc giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần NovaGroup tại Công văn số 12/2021-CV-NVG ngày 10.9.2021.

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, đã nhận được Công văn số 12/2021-CV-NVG ngày 10.9.2021 của Công ty Cổ phần NovaGroup gửi UBND tỉnh về việc xin giới thiệu địa điểm để nghiên cứu đầu tư dự án Khu đô thị sinh thái biển tại Quảng Nam.

Để giải quyết kiến nghị nêu trên, Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Công ty Cổ phần NovaGroup gửi hồ sơ, tài liệu, làm việc với Ban Quản lý các Khu kinh tế và khu công nghiệp (trước đây là Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai) để được giới thiệu địa điểm nghiên cứu dự án.

Trước đó, Tập đoàn FLC cũng đã tìm địa điểm để nghiên cứu đầu tư các dự án khu đô thị, khu du lịch sinh thái, sân golf, khu vui chơi giải trí thuộc thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Cụ thể, ngày 8.9.2021, ông Nguyễn Như Công – Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam ký Công văn số 1235/VPUBND-KTN về việc giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC tại Công văn số 789/FLC-BĐT2 ngày 01.9.2021.

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam đã đề nghị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC gửi hồ sơ, tài liệu, làm việc với UBND thành phố Tam Kỳ, Ban Quản lý các Khu kinh tế và khu công nghiệp để được giới thiệu địa điểm nghiên cứu các dự án theo đề nghị của Công ty hoặc địa điểm khác phù hợp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.